:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7/2566 ครั้งที่ 9

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7/2566 ครั้งที่ 9 ในวันนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง “กีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ” โดยได้รับเกียรติจากนายนัฐพงษ์ ใจปวน ครูจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนผู้สูงอายุ  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอลี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร