:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด การเก็บขยะ บริเวณสองข้างทางถนนพหลโยธิน หมายเลข 106 ลี้-ลำพูน เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเทศบาล แยกเป็นสองฝั่ง ทิศเหนือและทิศใต้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร