:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวันนี้ลงให้บริการ พื้นที่บ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 และบ้านผาหนาม หมู่ที่12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวันที่สาม

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวันนี้ลงให้บริการ พื้นที่บ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 และบ้านผาหนาม หมู่ที่12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวันที่สาม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร