:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: มอบหมายให้ นายจักรกริศน์ กันทะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่  ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้ นายจักรกริศน์ กันทะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่  ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566  ในปีนี้ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าไผ่ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยมีนายวชิระ ชัยหัง ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 แทนนายอำเภอลี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร