:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้ง 12 หมู่บ้าน

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้ง 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้พบปะ และ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร