:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ให้การต้อนรับนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะท้องถิ่นจังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องขยะในพื้นที่ตำบลป่าไผ่

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยนายจักรกริศน์ กันทะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้การต้อนรับนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะท้องถิ่นจังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องขยะในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งชมนวัตกรรมเตาเผาขยะลดมลพิษ ในพื้นที่หมู่บ้านนำร่อง (บ้านห้วยแหน หมู่ที่ 2 )เพื่อมุ่งที่จะลดปริมาณขยะ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยื่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร