:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวันนี้ลงพื้นที่ในบ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 และบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายของเทศบาลฯ ได้จัดบูธ บริการประชาชนเคลื่อนที่ ให้บริการนอกพื้นที่ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ รับปรึกษากฏหมาย รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ของอนุบาลเทศบาลฯ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ฯลฯ แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยวันนี้ลงพื้นที่ในบ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 และบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร