:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ (สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าไผ่) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประปีงบประมาณ 2566

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น นายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ (สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าไผ่) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  ทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้พบปะพูดคุย รวมไปถึงแจ้งข่าวสานประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมฯ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร