:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประชุมหาแนวทางแก้ไขและลงพื้นที่กรณีเกิดดินยุบตัวเกิดหลุมขนาดใหญ่บริเวณลำเหมือง บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้นายจักรกริศน์ กันทะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และนายวิเชียร บัวละคร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการประชุมหาแนวทางแก้ไขและลงพื้นที่กรณีเกิดดินยุบตัวเกิดหลุมขนาดใหญ่บริเวณลำเหมือง บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร