:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองล่อง พ.ศ.2565 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนยื่นคำร้องหรือติดต่อเทศบาลตำบลหนองล่อง หรือนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง ดังนี้

21 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_05510802@dla.go.th
2. เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร