:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่จะได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 29เดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานภาษีท้องถิ่น งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร