:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_299_37_26_542.pdf