เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
181
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
3,856
เดือนที่แล้ว
3,924
ปีนี้
23,526
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
58,142
ไอพี ของคุณ
18.206.241.26


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในระแวกหมู่บ้านและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน ณ บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว(กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน) ให้แก่ครอบครัว นายมา สุคำภีร์ ราษฏรบ้านป่าไผ่ หมู่ที่1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพู

12 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ทำกิจกรรมเคารพธงชาติสวตมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสันทนาการ การสงเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุด้วยวิธีการเต้นบาสโลป โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 มิถุนายน 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในระแวกหมู่บ้านวัดและโรงเรียนและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน ณ บ้านดงสักงาม หมู่6 และบ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในระแวกหมู่บ้านวัดและโรงเรียนและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน ณ บ้านผาหนาม หมู่12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10 มิถุนายน 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นวันที่สอง ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพและมอบทรายอะเบทให้แก่ตัวแทน อสม.เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 มิถุนายน 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงมหาชนก ของดีอำเภอลี้ ครั้งที่2 ชมกิจกรรมการแสดงต่างๆจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน น้องๆนักเรียนและชมการเดินขบวนมะม่วงมหาชนกของ10อปท.โดยมีนายดวงจันทร์ จัทร์โอสถ ปลัดอำเภอลี้ รักษาการแทนนายอำเภอลี้และนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานวันมะม่วงมหาชนกของดีอำเภอลี้ ครั้งที่2 ร่วมไปถึงการเดินชมซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกและมะม่วงพันธุ์อื่นๆ การประกวดผลมะม่วงมหาชนก และมะม่วงพันธุ์อื่น ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลพูน

04 มิถุนายน 2562

วัันที่ 3 มิถุนายน 2562 เริ่มวันแรกของการจัดงานวันมะม่วงมหาชนกของดีอำเภอลี้ ครั้งที่2 มีการจัดแสดงสินค้าแปรรูปจากมะม่วงมหาชนกและของดีอำเภอลี้ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เปิดเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมหาชนก และประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมหาชนก โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอย่างมากมาย

03 มิถุนายน 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ภาคีเครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลป่าไผ่ ตัวแทนจาก รพสต.บ้านห้วยแหน คณะสงฆ์ ผู้สูงอายุตัวแทนผู้พิการตำบลป่าไผ่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ พมจ.จังหวัดลำพูน ประธานศูนย์หัตถกรรมตำบลป่าไผ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “Field Day อำเภอลี้” โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงาน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลี้ (นายไพโรจน์ มีสอน) บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มี นายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ กล่าวรายงาน โดยงานในวันนี้มีสถานีความรู้รวม 4 สถานี ได้แก่ สถานีการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สถานีการชักนำการออกดอกของลำไย สถานีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และสถานีการตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อผล โดยวิทยากรที่มีความรู้ พร้อมกันนี้ได้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ และภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการและบริการเกษตรกร และมี Young Smart Farmer นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายในงานอีกด้วย ณ สวนเกษตรต้นแบบ ของนายไพโรจน์ มีสอน บ้านป่าไผ่ หมู่ที่1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

29 พฤษภาคม 2562

วันทิ่ 24 พฤษภาคม 2562 นายณัฎฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดการประชุม การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันมะม่วงมหาชนกของดีอำเภอลี้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวบรรยายถึงลักษณะการจัดงานวันมะม่วงมหาชนก กิจกรรมการแสดงต่างๆ และมีการแจ้งกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 3-5
มิถุนายน 2562 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

24 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่างๆ ผู้อำนวยการ คุณครูน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ และประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ลำห้วยแปน บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธาน และร่วมต้อนรับ นายมนู ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมเข้าประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่

21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน และชาวสวนมะม่วง จัดการประชุมเตรียมงาน วันมะม่วงมหาชนก ของดีอำเภอลี้ ครั้งที่2 ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-4-5 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบว่าแหล่งต้นกำเนินของมะม่วงมหาชนกและส่งเสริมภาคการตลาดในการรับซื้อผลผลิตมะม่วงมหาชนก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธานจัดการประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ และช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

17 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (430 รายการ)