เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
1,786
เดือนที่แล้ว
3,712
ปีนี้
41,324
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
75,940
ไอพี ของคุณ
18.207.255.49


วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูนและรับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ในระดับดี (A) จาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

09 ธันวาคม 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยมีนายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ด้านหน้าสำนักงานและถนนภายในสำนักงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

04 ธันวาคม 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่พร้อมด้วย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยในวันนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” และให้การต้อนรับ ท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ที่ได้นำคณะสื่อมวลชน ผู้ที่เกี่ยวข้องชมนิทรรศการของตัวแทนแต่ละภาค ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

03 ธันวาคม 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ และคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงประจำเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯ ยังได้พบปะพูดคุยกับน้องๆเด็กนักเรียน และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 ธันวาคม 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนางลัดดาพร เสนอินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่พี่น้องราษฎร ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ผอ.กองสวัสดิการฯ ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ

02 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ ไซยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
28 พฤศจิกายน 2562

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 11.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ให้การต้อนรับท่าน ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร ตลอดจนการหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
27 พฤศจิกายน 2562

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ ระหว่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรปลอดภัย ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ ภายใต้โครงการการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
26 พฤศจิกายน 2562

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธาน และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งให้ ผอ.อานนท์ หล้าหนัก เป็นประธานกรรมการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมถวายสักการะ และแสดงความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่ โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.ตำบลป่าไผ่ ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลป่าไผ่ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้ นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศน์ นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางและ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและร่วมวางแผนการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน ในโครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารหัวหน้ากองและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้ท่านปลัด ยังได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงาน ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 พฤศจิกายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 34  (505 รายการ)