เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,747
เดือนที่แล้ว
3,262
ปีนี้
6,009
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
84,126
ไอพี ของคุณ
3.234.208.66


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้ โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พบปะพูดคุยและกล่าวทักทายนักเรียนผู้สูงอายุ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลลี้ นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในเรื่อง การป้องกันโรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม และภาวะเครียดในผู้สูงอายุ

 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่
รูปภาพ 14 ภาพ
11 ธันวาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (1 รายการ)