เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
948
เดือนที่แล้ว
2,343
ปีนี้
21,493
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
99,610
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้นายอัครเดช คำภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจน พบปะพูดคุยและกล่าวทักทายนักเรียนผู้สูงอายุ ในวันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา "หลักธรรมที่่เกี่ยวเนื่องในวันสภคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา" โดยมี ท่านพระครูวิจิตร ปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดพวงคำ เมตตามาเป็นพระวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่

24 มิถุนายน 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้นายอัครเดช คำภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ร่วมพบปะพูดคุยและกล่าวทักทายนักเรียนผู้สูงอายุพร้อมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาขาวปี ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2563 ในวันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุโดยได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยแหน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้ โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พบปะพูดคุยและกล่าวทักทายนักเรียนผู้สูงอายุ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลลี้ นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในเรื่อง การป้องกันโรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม และภาวะเครียดในผู้สูงอายุ

 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่
รูปภาพ 14 ภาพ
11 ธันวาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)