เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,259
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
14,771
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
49,387
ไอพี ของคุณ
34.207.82.217นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล

นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล

นางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเกษร แก้วรัตน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายจงรักษ์ ปาระมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยกองการศึกษา