เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
1,786
เดือนที่แล้ว
3,712
ปีนี้
41,324
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
75,940
ไอพี ของคุณ
18.207.255.49
ลำดับรายการวันที่
1ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2562
2ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2562
3รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2562
4แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
5แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)20 ก.ย. 2561
6ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 411 เม.ย. 2561
7ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 329 มี.ค. 2561
8ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256110 ต.ค. 2560
9ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25603 ต.ค. 2559
10ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25603 ต.ค. 2559
11ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 255928 ก.ย. 2559
12ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 255928 ก.ย. 2559
13ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ 255912 ก.ย. 2559

1