เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
188
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,963
ปีนี้
2,372
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
80,489
ไอพี ของคุณ
34.229.131.116
ลำดับรายการวันที่
1ส่งเเบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 224 ม.ค. 2563
2ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด. 5) ไตรมาส 7 ม.ค. 2563
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด. 5) ไตรมาส 17 ม.ค. 2563
4ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2562
5ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2562
6รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2562
7แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
8แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)20 ก.ย. 2561
9ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 411 เม.ย. 2561
10ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 329 มี.ค. 2561
11ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256110 ต.ค. 2560
12ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25603 ต.ค. 2559
13ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25603 ต.ค. 2559
14ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 255928 ก.ย. 2559
15ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ 255928 ก.ย. 2559
16ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ 255912 ก.ย. 2559

1