เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
948
เดือนที่แล้ว
2,343
ปีนี้
21,493
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
99,610
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89
ลำดับรายการวันที่
1แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 17 มิ.ย. 2563
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล17 มิ.ย. 2563
3แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล17 มิ.ย. 2563
4แผนอัตรากำลัง17 มิ.ย. 2563
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)17 มิ.ย. 2563
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 126 มิ.ย. 2562
7แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-6325 ต.ค. 2561
8แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563)19 ต.ค. 2561
9แผนอัตรากำลังพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (3ปี)18 ต.ค. 2561
10แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลป่าไผ่29 ก.ย. 2560
11ประกาศเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลป่าไผ่31 มี.ค. 2559
12ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลป่าไผ่31 มี.ค. 2559

1