เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
2,279
เดือนที่แล้ว
3,873
ปีนี้
22,616
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
33,429
ไอพี ของคุณ
54.164.198.240
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น15 มี.ค. 2561
2ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส12 เม.ย. 2560
3ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25603 เม.ย. 2560
4ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256017 มี.ค. 2560
5ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
6ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
7ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
8ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256013 มี.ค. 2560
9ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25609 มี.ค. 2560
10ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25609 มี.ค. 2560
11ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
12ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
13ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
14ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256028 ก.พ. 2560
15ประกาศโองเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256024 พ.ย. 2559
16ประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณราย8 พ.ย. 2559
17ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255928 ก.ย. 2559
18ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255919 ก.ย. 2559
19ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร1 ต.ค. 2557

1