เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,085
เดือนที่แล้ว
1,781
ปีนี้
15,222
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
26,035
ไอพี ของคุณ
54.224.56.126
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล


นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล


นางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไป


นายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไป


นายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไป


นยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไป


นายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุ


นางสาวนันท์นภัส ยะอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมา


ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิริศราภรณ์ โกสุโท
พนักงานจ้างเหมา


นายวัชพล เงินมูล
พนักงานจ้างเหมา


นางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา