เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,631
เดือนที่แล้ว
3,332
ปีนี้
34,303
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
68,919
ไอพี ของคุณ
18.207.134.98
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม
นิติกรปฏิบัติการนางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการนายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไปนายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไปนายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไปนยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไปนายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุนายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมานางสาวกชพร ยะอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมานางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา