เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
2,279
เดือนที่แล้ว
3,873
ปีนี้
22,616
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
33,429
ไอพี ของคุณ
54.164.198.240
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม
นิติกรปฏิบัติการนางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการนายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไปนายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไปนายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไปนยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไปนายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุนายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมานางสาวกชพร ยะอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมานางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา