เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,631
เดือนที่แล้ว
3,332
ปีนี้
34,303
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
68,919
ไอพี ของคุณ
18.207.134.98
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลังปฏิบบัติการนางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานนางจิราพร คำยอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชีว่าที่ ร.ต.หญิง อังศุมาลิน จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมานายอนุรักษ์ นาพิมพ์
พนักงานจ้างเหมานางวันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมานายราชันย์ ตันมูล
พนักงานจ้างเหมาว่าที่ รต.หญิง กุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมานางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา