เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ























ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,259
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
14,771
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
49,387
ไอพี ของคุณ
34.207.82.217




นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล



นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล



นางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลังปฏิบบัติการ



นางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



นางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน



นางจิราพร คำยอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี



ว่าที่ ร.ต.หญิง อังศุมาลิน จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมา



นายอนุรักษ์ นาพิมพ์
พนักงานจ้างเหมา



นางวันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมา



นายราชันย์ ตันมูล
พนักงานจ้างเหมา



ว่าที่ รต.หญิง กุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมา



นางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา