เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
2,279
เดือนที่แล้ว
3,873
ปีนี้
22,616
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
33,429
ไอพี ของคุณ
54.164.198.240
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวศุภัทรชยา หม่องแดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงานนางสาวกมลรส อุดเป็ง
ครูนางวิไลภรณ์ บัวละคร
ครูนางสาวพัลลภา ตุ่นวงค์
ครูนางอรัญญา กันทะมาดา
ครูนางอัญชลี ทาปา
ครูนางสาวธนกร สมบุญตัน
ครูนางเกษราภรณ์ อาปามัง
ครูนางพรพิมล เตจ๊ะศรี
ครูนางสุดาพร จันตาทะ
ครูนางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวอรพินท์ ไชยพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ สิงหนาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางปุญชรัสมิ์ วันดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวพรทิพย์ ฟั่นสาย
ผู้ดูแลเด็กนายสุนทร ศรีพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางเมษยา ผานามรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวภัณฑิลา ขจรบุญเจริญ
ผู้ดูแลเด็กนายนัฐพงษ์ ใจปวน
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอริสา อโนสัก
พนักงานจ้างเหมานายวีระพันธ์ ปรัชญาสิริมงคล
พนักงานจ้างเหมานางนิลยา ไชยยอง
พนักงานจ้างเหมา