เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
4,063
ปีนี้
18,321
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
96,438
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83


 

เทศบาลตำบลป่าไผ่ เชิญชวนเที่ยงานวันมะม่วงมหาชนก ครั้งที่ 2 ชมขบวนมะม่งมหาชนก เชียร์ธิดามหาชนกและนักร้องมะม่วงมหาชนก ช๊อปเลือกซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตร วันที่ 3 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 62 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

27 พฤษภาคม 2562

      

      เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT

       เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    https://itas.nacc.go.th/go/eit/jvmue5 หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน ของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น และไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)

 

 

13 พฤษภาคม 2562

30 เมษายน 2562

31 มีนาคม 2562

15 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์) เทศบาลตำบลป่าไผ่ วันเวลาที่สอบ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รายดังเอกสารนี้

15 กุมภาพันธ์ 2562

20 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลป่าไผ่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสามารถกรอกแบบประเมินผ่าน Appication Line ตั้งแต่วันที่ 27เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

26 พฤศจิกายน 2561

01 ตุลาคม 2561

01 กันยายน 2561

08 สิงหาคม 2561

01 สิงหาคม 2561

26 กรกฎาคม 2561

รับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถโหลดเอกสารได้ตามด้านล่างนี้

16 กรกฎาคม 2561

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (71 รายการ)