เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
4,063
ปีนี้
18,321
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
96,438
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83


วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้จัด"โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ให้กับพนักงานป้องเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและพร้อมที่จะทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังมี นายอำเภอลี้ เข้าร่วมให้กำลังใจกับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย
....ทั้งนี้....เทศบาลตำบลป่าไผ่ "ขอขอบคุณ"หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่อำนวยความสดวกในการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วยครับ
20 กรกฎาคม 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
19 กรกฎาคม 2560

ลำไยปลอดสารพิษ ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย  วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานปล่อยขบวนลำไยปลอดสารพิษโครงการเชื่อมโยงการผลิตเกี่ยวกับการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้เกษตรอินทรีย์ตำบลป่าไผ่โดยมีท่าน ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานและมีนาย กลศาสตร์ เรือนแสน ผู้จัดการ ธกส. สาขาลี้ได้กล่าวรายงาน ณ บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
19 กรกฎาคม 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการประเมินรับรองมาตราฐานการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2560 ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยในวันนี้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่แสดงฟ้อนกลองซิ้งม้องต้อนรับคณะกรรมการประเมินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC.ในครั้งนี้ด้วย
18 กรกฎาคม 2560

วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน " ตำบลปลอดขยะเปียก " ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้มีหมู่บ้านนำร่องคือบ้านห้วยแหนหมู่ที่2ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งนี้จังหวัดลำพูนมีนโยบายลดจำนวนขยะทั้งจังหวัด ที่มีปริมาณ 90,000 ตันเศษต่อปี ให้ลดลงโดยเฉพาะขยะเปียกที่มีจำนวน 30,000 ตันเศษ จึงได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั้งจังหวัดนำเศษอาหารและเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักโดยให้แต่ละอำเภอจัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะเพื่อจัดซื้อถังทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านนำร่องในทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน
17 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เหล่ากาชาดไทย นำโดย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมนายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ พร้อมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย จำนวน 11 ราย ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน
14 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนตำป่าไผ่และผู้ที่สนใจ "ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 ด้วยการร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสพั่งทั่วผืนแผ่นดินไทย"
29 มิถุนายน 2560

วันนี้พื่นที่ตำบลป่าไผ่ ฤดูกาลปลูกข้าวพี่น้องประชาชนในตำบลป่าไผ่ ช่วงนี้สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และในการทำนาปลูกข้าวขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการทำงานและการเจ็บป่วย "เทศบาลตำบลป่าไผ่" ด้วยความเป็นห่วงและพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ เหตุร้าย เหตุด่วน
พบเหตุ
*โทรแจ้ง 053 - 096254 ต่องานป้องกัน
*สายตรงมือถือ 085 - 6950748
*เบอร์กลาง 1669
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลป่าไผ่
29 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชวนประชาชน ปลูกดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
22 มิถุนายน 2560


19 เมษายน 2560


12 เมษายน 2560


13 มีนาคม 2560

กำหนดการ โครงการจัดงานประเพณีวัดพระบาทผาหนาม ทำบุญประเพณีครบรอบ 50 ปี มรณกาลครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ประจำปี 2560
01 มีนาคม 2560


30 มกราคม 2560


19 มกราคม 2560

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (71 รายการ)