เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,631
เดือนที่แล้ว
3,332
ปีนี้
34,303
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
68,919
ไอพี ของคุณ
18.207.134.9830 มกราคม 2560


19 มกราคม 2560


11 มกราคม 2560


23 พฤศจิกายน 2559


22 พฤศจิกายน 2559


21 พฤศจิกายน 2559


15 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญชวนร่วมงานวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559
11 พฤศจิกายน 2559


09 พฤศจิกายน 2559

ทุกๆเช้าของวันทำงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ได้รวมใจกันร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านทำกิจกรรมร่วมกันในทุกๆเช้าตามวันทำการเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
07 พฤศจิกายน 2559


25 ตุลาคม 2559

ดำเนินการในวันที่  18  กันยายน  2559  ตั้งแต่  08.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยแหน  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้
1.การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย  เทคนิคการคัดแยกขยะ  การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 
2.กิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
3.กิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล
4.กิจกรรมฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน มีการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจและแยกประเภทของขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง


12 กันยายน 2559


18 กรกฎาคม 2559

|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 4  (58 รายการ)