เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
4,124
ปีนี้
11,551
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
89,668
ไอพี ของคุณ
3.235.30.155







นางคำสุข อุ่นติ๊บ
ประธาน อสม. หมู่ 3



นางแสงมอญ มุ้ยศรี
ประธาน อสม. หมู่ 4



นางสุมาลีย์ สิทธิกรม
ประธาน อสม. หมู่ 5



นางพวงทอง จันทวาน
ประธาน อสม. หมู่ 6



นางสืบเนื่อง ศรีบุญเรือน
ประธาน อสม. หมู่ 7



นางจันทร์เที่ยง ฟุ่มเฟือย
ประธาน อสม. หมู่ 8



นางบัวบาน ไชยพิน
ประธาน อสม. หมู่ 9



นางสุข ตระกูลพัฒนา
ประธาน อสม. หมู่ 10



นางวันเพ็ญ วรรณตลา
ประธาน อสม. หมู่ 11



นางสาวพิมพา มาเรือน
ประธาน อสม. หมู่ 12